voorzitterschap

Als voorzitter ben je de regisseur van de vergadering. Je leidt de vergadering, je houdt orde en je bewaakt de tijd. Een onafhankelijke positie is hierbij essentieel. Goede communicatieve vaardigheden zijn onontbeerlijk voor een voorzitter. Met name het goed kunnen luisteren is hierbij van groot belang. Maar ook de vaardigheid om zaken te kunnen samenvatten en om door te vragen moet een voorzitter beheersen.

Een voorzitter moet ook voorkomen dat er teveel tweegesprekken ontstaan en moet alle deelnemers de kans geven hun zegje te doen. Tot slot moet een voorzitter de deskundigheid bezitten om een vergadering niet te laten ontsporen. Een goede voorbereiding van de vergadering is hierbij het halve werk.
Ik streef er altijd naar om het voorzitterschap op deze wijze in te vullen.

In actie tijdens een VvE-ALV:

Site door www.colibri.nl